Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten.

Doeleinden en rechtsgrond: Als u het formulier invult om telefonisch en/of per e-mail gecontacteerd te worden in het kader van uw contactverzoek en indien u ook nieuwe producten of diensten van Siblu per e-mail wenst te ontvangen, informeren wij u dat Siblu NL B.V. in deze context optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens en deze verzamelt voor commerciële en marketing doeleinden met uw toestemming. 

Geautomatiseerde besluitvorming: Bij de verwerking vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Verwerkte gegevens
De gegevens die in het formulier met een asterisk zijn gemarkeerd, moeten worden verstrekt. Anders kan de verwerking ervan niet door ons worden uitgevoerd. De gegevens die niet met een asterisk zijn gemarkeerd, hoeven niet verplicht te worden verstrekt. Met deze gegevens kan Siblu NL B.V. elk verzoek verder personaliseren.

Ontvangers van de gegevens
Categorieën ontvangers: Alleen de interne afdelingen van Siblu NL B.V. ontvangen gegevens.

 

Gegevensoverdracht buiten de EU: In principe bewaren wij uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Uw gegevens kunnen echter van tijd tot tijd worden doorgegeven aan onderaannemers of zakenpartners in andere landen, op voorwaarde dat ze een passend beschermingsniveau bieden dat wordt erkend door de Europese Unie.

In het geval van doorgifte van uw gegevens naar een land waarvan het niveau van bescherming van uw gegevens door de Europese Commissie niet als adequaat wordt erkend, hebben we door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen ingevoerd die ons in staat stellen een passend beschermingsniveau te garanderen van de privacy en fundamentele rechten van personen. Als u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen naar:
dpo@siblu.nl of naar postadres: Siblu Vakantieparken, Vasteland 12, 3011 BL Rotterdam.

Bewaartermijnen van de gegevens
We informeren u dat uw gegevens veilig worden bewaard door Siblu gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van verzameling of het laatste contact met u. Aan het einde van deze periode kan Siblu NL B.V. opnieuw contact met u opnemen om te kijken of u commerciële aanbiedingen wilt blijven ontvangen. Bij uitblijven van een positief en expliciet antwoord worden uw gegevens verwijderd.


Uw rechten
Uw rechten met betrekking tot uw gegevens: U heeft het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht op overdraagbaarheid. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw gegevens door Siblu of om een ​​beperking van dergelijke verwerking te vragen in de gevallen voorzien door de regelgeving en in het bijzonder artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U hebt het recht om niet het onderwerp te zijn van een geautomatiseerd besluit dat rechtsgevolgen voor u heeft of die u in aanzienlijke mate treft, en het recht om het lot van uw gegevens na uw overlijden te bepalen.

 

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens: U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG - Telefoonnummer: ( +31) - (0)70 - 888 85 00 Fax: (+31) - (0)70 - 888 85 01.
 

Uw rechten uitoefenen: Voor meer informatie over uw rechten en om deze te doen gelden, kunt u ons transparantiebeleid raadplegen of u kunt contact opnemen met de Siblu Data Protection Officer op het volgende adres: dpo@siblu.nl of schriftelijk naar het hoofdkantoor van Siblu in Nederland gevestigd aan het Vasteland 12, 3011 BL Rotterdam, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u ons privacybeleid en cookies betreffende deze website raadplegen.